لیست پکیج های ویژه طراحی گرافیک در سال 95

تمامی پکیج های زیر شامل 7.000 الی 14.000 تومان تخفیف میباشند

پکیج برنزی

امکانات پکیج به شرح ذیل میباشند
- طراحی لوگو
- طراحی بنر 468x60
- طراحی بنر 120x240


# در پکیج های فوق به دلیل ست بودن بنر ها امکان ویرایش آنها میسر نیست.

# مدت زمان تحویل پکیج 4 الی 5 روز کاری.

ارزش واقعی 36.000 تومان

پکیج نقره ای

امکانات پکیج به شرح ذیل میباشند
- طراحی لوگو
- طراحی هدر
- طراحی بنر 468x60
- طراحی بنر 120x240
- طراحی بنر دیواری


# در پکیج های فوق به دلیل ست بودن بنر ها امکان ویرایش آنها میسر نیست.

# مدت زمان تحویل پکیج 4 الی 5 روز کاری.

ارزش واقعی 50.500 تومان

پکیج طلایی

امکانات پکیج به شرح ذیل میباشند
- طراحی لوگو 3 بعدی
- طراحی هدر
- طراحی بنر 940x60
- طراحی بنر 468x60
- طراحی بنر 120x240
- طراحی بنر دیواری


# در پکیج های فوق به دلیل ست بودن بنر ها امکان ویرایش آنها میسر نیست.

# مدت زمان تحویل پکیج 4 الی 5 روز کاری.

ارزش واقعی 67.500 تومان