طراحی حرفه ای بنر گیف در انواع سایز ها

تمامی قیمت ها درج شده با احتساب 20 الی 35% تخفیف میباشند, لذا درخواست تخفیف و … نفرمایید. تخفیف تنها شامل حال افرادی میشود که چند پلن به صورت همزمان سفارش دهند.

طراحی بنر 940x200

طراحی بنر در سایز 940x200


زمان تحویل 1 الی 2 روز کاری میباشد.

طراحی بنر 940x120

طراحی بنر در سایز 940x120


زمان تحویل 1 الی 2 روز کاری میباشد.

طراحی بنر - 940x60

طراحی بنر در سایز 940x60


زمان تحویل 1 الی 2 روز کاری میباشد.

طراحی بنر 728x90

طراحی بنر در سایز 728x120


زمان تحویل 1 الی 2 روز کاری میباشد.

طراحی بنر - 468x60

طراحی بنر در سایز 468x60


زمان تحویل 1 الی 2 روز کاری میباشد.

طراحی بنر - 120x240

طراحی بنر در سایز 120x240


زمان تحویل 1 الی 2 روز کاری میباشد.

طراحی بنر - دیواری

طراحی بنر دیواری در سایز 125x125 یا 150x150


زمان تحویل 1 الی 2 روز کاری میباشد.